hyvät verkkokaupat

  ETUSIVU   HINNOITTELU   REFERENSSIT   YHTEYDENOTTO   VERKKOKAUPPA   SUUNNITTELU
  LINKKEJÄ
| hakukoneoptimointi | kotisivut | kotisivujen päivitys | www-suunnittelu
| www-sivut | internet | nettisivut | kotisivujen suunnittelu | verkkokaupan teko
           
   
       
 

Imago, Internet ja kotisivut

Huom! Tällä hetkellä yrityksemme palveluihin kuuluu ainoastaan verkkokauppa -ratkaisujen tekeminen.
Lisätietoa asiasta löytyy osoitteesta verkkokauppa-ratkaisut.fi

Tarvittaessa verkkokauppa -ohjelmistosta voidaan poistaa ostomahdollisuudet jolloin se toimii kotisivujen lisäksi kätevänä tuoteluettelona. Ja toki silloin kaikki sisältö on asiakkaan itsensä päivitettävissä.

Kuten tunnettua yrityksen imago on yksi tärkeimmistä sen menestymiseen vaikuttavista tekijöistä. Kuva yrityksestä muodostuu monesta pienestä tekijästä, alkaen logosta joka yleensä ensimmäisenä on esillä, aina lomakkeisiin ja kirjekuoriin asti.
Nämä asiat yleensä osataan nykyään mahdollisuuksien mukaan laittaa kuntoon, mutta yksi nykypäivän tärkeimmistä medioista on usein pahasti laiminlyöty.

Tutkimusten mukaan Internet on yhä suurenevalle joukolle ihmisiä tärkein tiedonhankkimiskanava, on esitetty lukuja jotka liikkuvat 40 ja 60 prosentin välissä.
Tämä merkitsee sitä että nämä ihmiset hankkivat tiedot myös tarvitsemistaan tuotteista ja palveluista Internetin kautta, tämä koskee mitä suuremmassa määrin myös yrityksiä.(jopa 90% yrityksistä käyttää internettiä)
Menestymiseensä vakavasti suhtautuva yritys ei siis enää voi suhtautua Internettiin "välttämättömänä pahana", vaan pyrkii täysimääräisesti hyödyntämään sen mahdollisuudet markkinointikanavana. Toiminnaltaan ja ulkoasultaan mahdollisimman hyvät kotisivut ovat jo välttämättömyys.

Koska varsinkaan pk-yrityksillä ei monesti ole halua maksaa siitä että yrityksen internet-osoite tulee näkyviin hakukoneiden tuloksissa ensimmäisten joukossa, kannattaa niiden sijoittaa internet-näkyvyydessään laatuun. (kts. myös hakukoneoptimointi)
Tällöin varsin pienellä panostuksella voidaan vaikuttaa niihin jotka ovat yrityksen tarjoamien kaltaisista palveluista kiinnostuneita. Jos hyvän laadun vaikutelma ei sivuilta välity, on mahdollista että potentiaalinen asiakas menee muualle.

Ei tarvitse olla asiantuntija huomatakseen että esimerkiksi pk-yritysten nettisivustojen taso on kirjava ja vain harvat ylittävät vaativat laatukriteerit. Tämän takia sivuston uudistamisella on tällä hetkellä melko helppoa saavuttaa merkittävää etua kilpailijoihin nähden.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


Haapakuja 3 A 1
01360 Vantaa
puh. (09) 874 3101

webstar@webstar.fi

Y-tunnus 1578754-7


       jäsen v:sta 2000
   
   

- Internet - kotisivut - verkkokauppa - www-suunnittelu -

     
    opt